Insmeds databeskyttelsespolitik (Insmed EU CLINICAL websider)

Protokoltitel: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten samt farmakokinetikken af INS1007 administreret én gang dagligt i 24 uger til forsøgspersoner med non-cystisk fibrose bronkiektasi – Willow-forsøget

Denne webside ("webside") drives af Insmed ("Insmed" eller "vi" eller "os"), der er den dataansvarlige for dine persondata.

Vi er meget opmærksomme på beskyttelsen af dine persondata. Denne databeskyttelsespolitik har til formål at oplyse dig om de persondata, som bliver indsamlet fra dig, når du anvender websiden, hvordan disse persondata kan blive brugt og videregivet, samt hvordan du kan kontrollere brugen og videregivelsen af dine persondata, og hvordan dine persondata er beskyttet. Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesteam på privacy@insmed.com.

1. De persondata vi indsamler

Når du bruger websiden, visse funktioner på websiden eller kontakter os direkte, kan vi indsamle dine persondata som for eksempel:

 • Kontaktoplysninger som navn, erhverv, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og mobilnummer.
 • De oplysninger om dit helbred, som du giver frivilligt.
 • Din browsertype og dit operativsystem.
 • Websider som du kigger på, og links du klikker på fra vores webside.
 • Standard persondata fra serverloggen.
 • Korrespondance du sender til os, og
 • Persondata indsamlet via cookies, webbeacons og lignende teknologier (se yderligere detaljer nedenfor).

2. Sådan behandler og anvender vi de indsamlede persondata

E-mailkommunikation

Med din tilladelse kan vi anvende de indsamlede persondata til at sende dig e-mailkommunikation i form af redaktionelle opdateringer, oplysninger om din konto eller ændringer til websiden. Vi kan også sende dig relevante nyhedsbreve, meddelelser, reklamemateriale eller anmodninger om at deltage i markedsundersøgelser. Samtykket kan trækkes tilbage til enhver tid ved at afmelde fremtidig kommunikation.

Opfyldelse af anmodning

Vi kan også anvende de indsamlede persondata til at efterkomme dine anmodninger om oplysninger og ydelser udbudt på vores webside. Vi vil give dig oplysning om enhver yderligere brug af dine persondata og indhente dit samtykke, hvis det er krævet af gældende lov.

Indsamling af dine helbredsoplysninger sker på basis af dit udtrykkelige samtykke.

Driften af vores webside

Vi anvender teknisk information i din legitime interesse nemlig til at muliggøre vores webside, lave statistik på brugen af vores webside samt til at sørge for websidens sikkerhed. Som forklaret mere detaljeret nedenfor anvender websiden cookies, hvoraf nogle kan kræve dit samtykke.

3. Deling af persondata

Vi værner om dit privatliv, og vi deler kun persondata om vores brugere under visse omstændigheder. Vi gør dine persondata tilgængelige for andre selskaber, programmer eller personer i de nedenfor omtalte tilfælde:

 • Vi kan dele sammenlagte persondata eller persondata, der ikke direkte identificerer dig, med tredjeparter for at hjælpe os med at udvikle indhold, websider og reklame, som, vi håber, vil være af interesse for dig. Vi anvender ikke dine helbredsoplysninger til dette formål. Bemærk, at vi ikke deler personlige kontaktoplysninger med tredjeparter, der reklamerer på websiden.
 • Vi kan ansætte tredjeparter til at udføre ydelser forbundet med websiden, herunder databasestyring, vedligeholdelsesydelser, analysefunktioner, markedsføring, databehandling og udsendelse af e-mail og sms’er. Disse tredjeparter har udelukkende adgang til dine persondata for at kunne udføre disse opgaver på vores vegne, og de er underlagt de påkrævede databehandleraftaler.
 • Vi kan dele dine persondata, i tilfælde af at websiden bliver overtaget af eller lagt sammen med et andet selskab, eller hvis der finder en lignende selskabstransaktion sted. Websiden vil dig give dig besked ved at lægge en tydelig meddelelse på websiden eller ved at sende dig en meddelelse til den primære e-mailadresse, du har specificeret i din konto, forud for en overførsel af dine persondata, hvorved de bliver underlagt en anden databeskyttelsespolitik. En sådan deling af dine helbredsoplysninger vil være baseret på et forudgående samtykke fra dig.
 • Vi kan dele dine persondata for at undersøge, forhindre eller skride til handling over for illegale aktiviteter, formodet svindel, situationer der involverer potentielle trusler mod nogen persons fysiske sikkerhed eller andre rettigheder og interesser, eller hvis loven kræver det, samt i andre omstændigheder, hvor vi har en positiv tro på, at deling er nødvendig. Vi ønsker, at websiden er et sikkert og venligt fællesskab.
 • Vi kan dele persondata om dig, når det kræves af de retshåndhævende myndigheder.
 • Udover i de ovenfor identificerede scenarier kan vi dele dine persondata til ethvert andet formål, som vi meddeler dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler persondataene, eller efter dit forudgående samtykke.

4. Cookies og lignende teknologier

Nogle af dine persondata indsamles automatisk gennem cookies og andre teknologier.

Cookies

Cookies er små mængder information lagret i filer i din computers browser. Websider kan kun få adgang til de cookies, som de har lagret på din computer.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • For at hjælpe os med at genkende din browser som en tidligere besøgende og gemme og huske de præferencer, der måtte være blevet indstillet, mens din browser anvendte websiden.
 • For at hjælpe os med at tilpasse det indhold, du ser, når du anvender websiden, og
 • For at hjælpe os med at måle og undersøge effektiviteten af vores interaktive onlineindhold, funktioner, reklamer og anden kommunikation.

Husk, at vi ikke har adgang til, eller kontrol over cookies fra vores websideleverandører, og tredjeparters praksis angående persondata er ikke omfattet af denne databeskyttelsespolitik.

Statistiske analyser

For at få mere at vide om hvordan vores webside bliver anvendt, samler og analyserer vi de indhentede data. Vi kan anvende disse persondata til for eksempel at monitorere og analysere brugen af websiden for at øge websidens funktionalitet og for bedre at kunne skræddersy indhold og design til vores besøgenes behov.

Google Analytics

Vores webside anvender Google Analytics, en webside til webanalyse leveret af Google, Inc. (“Google”). De persondata, der genereres af cookien fra Google Analytics om din brug af websiden bliver sædvanligvis transmitteret til og lagret på en server i USA. Din IP-adresse/UDID bliver forkortet forinden af Google i EU’s medlemslande eller i andre medlemslande inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØF). Google anvender disse data for at kunne evaluere din brug af websiden, for at udarbejde rapporter over websidens aktivitet til websideoperatørerne og for at levere andre websider i forhold til websideaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse/UDID, som er transmitteret af din browser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive forbundet med andre data hos Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser/på din enhed, eller du kan undgå indsamlingen af data genereret af cookien fra Google Analytics og knyttet til din brug af websiden (herunder din IP-adresse/UDID) samt Googles behandling af sådanne data ved at installere denne browser plugin på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan finde yderligere oplysninger om betingelser for brug og databeskyttelse på http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Dit valg

Du kan ændre dine browserindstillinger til at afvise alle cookies, til kun at acceptere visse cookies, eller til at give dig besked, når der er indstillet en cookie. Bemærk, at du måske skal forny disse indstillinger, hvis du sletter dine cookies efter at have foretage disse præferencer. Disse indstillinger gælder muligvis heller ikke, hvis du anvender en anden computer eller internetbrowser. Nogle af ydelserne fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du afviser cookies.

5. Dine rettigheder og valg

Se vores Betingelser for brug, der fastsætter brugen, ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrænsningen i forbindelse med brugen af websiden.

I henhold til loven kan du til enhver tid anmode om at få adgang til, korrigere, fuldstændiggøre, opdatere, blokere, flytte eller fjerne dine persondata ved at kontakte os på privacy@insmed.com.

Du kan tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine helbredsoplysninger til enhver tid, og i så fald vil vi slette dine oplysninger.

6. Fortrolighed og sikkerhed

Vi begrænser adgangen til dine persondata til ansatte eller websideleverandører, som vi føler har et rimeligt behov for at have kontakt med persondataene for at kunne levere produkter eller websider til dig, eller for at de kan udføre deres arbejde. Alle vores ansatte, som er beskæftigede med at behandle persondata, er bundet af tavshedspligt. Vi har ligeledes indført tekniske, fysiske og administrative procedurer, der er egnede til at hjælpe med at beskytte dine persondata mod tab, misbrug og ændringer.

Bemærk, at ingen datatransmission eller lagring kan garantere 100% sikkerhed. Vi vil gerne have, at du føler dig tryg ved at bruge websiden, men vi kan ikke garantere sikkerheden for eventuelle persondata, som du sender til os. Selv de største virksomheder i verden har oplevet sårbarhed i forbindelse med data. Vi gør vores bedste for, at dine data er sikre til enhver tid.

Dine persondata vil blive opbevaret så længe, der er behov for det for at levere den ønskede ydelse, eller indtil du selv trækker dit samtykke tilbage, med forbehold for lovbestemt forpligtelse til at opbevare dataene.

7. Overførsel af persondata uden for EU

Dine persondata kan blive opbevaret på servere i USA, hvor der gælder et lavere databeskyttelsesniveau end i EU. Denne overførsel er baseret på kontraktmæssige garantier, der har til formål at yde en beskyttelse svarende til den i EU. For yderligere oplysninger og for at få en kopi bedes du kontakte os på: privacy@insmed.com.

8. Ændringer i databeskyttelsespolitikken

Vi kan foretage opdateringer til denne databeskyttelsespolitik til enhver tid for at afspejle ændringer i vores praksis og ydelserne på websiden. Hvis vi foretager ændringer i denne databeskyttelsespolitik, vil vi opdatere "Ikrafttrædelsesdatoen”. Vi vil give dig meddelelse om enhver væsentlig ændring i den måde, vi behandler dine persondata på ved at lægge en tydelig meddelelse på websiden eller ved at sende dig en meddelelse til den primære e-mailadresse, du har specificeret i din konto.

9. Spørgsmål og forslag

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesteam på privacy@insmed.com. Hvis du stadig har betænkeligheder angående indsamlingen og brugen af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land.

Denne webside er ikke beregnet for og må ikke anvendes af personer under 18 år.

Ikrafttrædelsesdato: 9. juli 2018

MED-00069