Det kliniske WILLOW-forsøg: Mon du er egnet til at deltage?

Protokoltitel: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten samt farmakokinetikken af INS1007 administreret én gang dagligt i 24 uger til forsøgspersoner med non-cystisk fibrose bronkiektasi – Willow-forsøget

WILLOW-studiet et videnskabeligt klinisk forsøg, der har til formål at undersøge et forsøgslægemiddel hos voksne patienter med NCFBE: Mon du er egnet til at deltage?

Er du blevet diagnosticeret med Non-cystisk fibrose bronkiektasi (NCFBE)? Generelt har patienter med NCFBE vejrtrækningsproblemer pga. slim, der blokerer luftvejene i lungerne, tør eller våd hoste, kortåndethed eller pibende vejrtrækning samt hyppige lungeinfektioner. Hvis du er interesseret i at være med i WILLOW-studiet, kan du muligvis deltage, hvis alle andre kriterier er opfyldt.

Se, om du opfylder betingelserne

Besøg Oversigt over studiet for at se mere om studiedetaljerne

Oversigt over studiet

Besøg Oversigt over sygdommen for at læse mere om non-cystisk fibrose bronkiektasi

Oversigt over sygdommen

Besøg Se, om du opfylder betingelserne for at tjekke, om du er egnet, og for at booke dit screeningsbesøg hvis du er egnet

Se, om du opfylder betingelserne